วันที่นำเข้าข้อมูล 28 Dec 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Sep 2022

| 520 view

Diplomatic Officers, Royal Thai Embassy Amman

รายชื่อข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

 

1. Mr. Supark Prongthura                     Ambassador

    นายสุภาค โปร่งธุระ                               เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

2. Mr. Chawadol Nipathannont              Minister Counsellor

    นายชวดล นิปธานนนท์                           อัครราชทูตที่ปรึกษา

3. Mr. Thiti Jala                                   First Secretary

    นายธิติ จาละ                                      เลขานุการเอก

4. Mr. Jirayoot Lethongkam                  Second Secretary

    นายจีรยุทธ เล่ห์ทองคำ                          เลขานุการโท

5. Mrs. Ratchanee Tengcharoensuk       Second Secretary

    นางรัชนี เต๋งเจริญสุข                             เลขานุการโท