วันที่นำเข้าข้อมูล 8 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 3,553 view

 

 

 

No. 8 , Ahmad Ya'Koub Awamleh Street , Abdoun , Amman ,Jordan.

Tel. (+962) 6 590 3888, 592 5788                          

Fax. (+962) 6 590 3899

E-mail : [email protected] 
Website : https://amman.thaiembassy.org/

Office Hours : 09.30 - 16.30 hrs.
Consular section : 09.30 - 12.30 and 14.00-16.30 hrs.
Visa Section : 09.30 - 12.30 hrs.
(Friday and Saturday Closed)