การเยือนเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน สาธารณรัฐอิรัก ระหว่างวันที่ 2 - 5 ส.ค. 2564

การเยือนเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน สาธารณรัฐอิรัก ระหว่างวันที่ 2 - 5 ส.ค. 2564

10 ส.ค. 2564

62 view

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายชวดล นิปธานนนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายธิติ จาละ เลขานุการเอก พร้อมด้วยนายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้แทนระดับสูงของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน สาธารณรัฐอิรักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ หัวหน้ากรมความสัมพันธ์ต่างประเทศ และคณะกรรมการสภาหอการค้าเมืองเออร์บิล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ