หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลข +๙๖๒ ๗๙ ๘๔๘ ๕๕๕๘ หรือ +๙๖๒ ๗๙ ๙๗๕ ๓๓๓๕ และทาง Facebook @RTEamman ได้ตลอด ๒๔ ชม.

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพแก่คนไทยในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน อิรัก
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสิ่งของยังชีพอื่น ๆ ให้แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในเมือง Erbil เมือง Sulaymaniyah และเมือง Duhok
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
https://youtu.be/g2MyPOtFsI4
زيارة مدينة تشانغ راي / تايلند - حلوة يا دنيا
زيارة قصر الملك في تايلند - حلوة يا دنيا
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
ดูทั้งหมด
สถานทีทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

ที่ตั้ง :

Building No. 8, Ahmad Ya'koub Awamleh Street, Abdoun, Amman, PO Box 144329, Amman 11814

เบอร์ติดต่อ :

T +962 6 590 3888 / F +962 6 590 3899

เปิดให้บริการ :

ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วันทำการที่หมายเลข ๐๗๙-๘๔๘-๕๕๕๘