หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลข +๙๖๒ ๗๙ ๘๔๘ ๕๕๕๘ หรือ +๙๖๒ ๗๙ ๙๗๕ ๓๓๓๕ และทาง Facebook @RTEamman ได้ตลอด ๒๔ ชม.

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับชมการแข่งขันมวยไทย BBSC MuayThai fight night 2021
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชวดล นิปธานนนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายธิติ จาละ เลขานุการเอก และนายจีรยุทธ เล่ห์ทองคำ เลขานุการโท เข้าร่วมรับชมการแข่งขันมวยไทย BBSC MuayThai fight night 2021 ที่ค่ายมวย Alpha Academy Training Center กรุงอัมมาน
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
https://youtu.be/g2MyPOtFsI4
زيارة مدينة تشانغ راي / تايلند - حلوة يا دنيا
زيارة قصر الملك في تايلند - حلوة يا دنيا
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
ดูทั้งหมด
สถานทีทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

ที่ตั้ง :

Building No. 8, Ahmad Ya'koub Awamleh Street, Abdoun, Amman, PO Box 144329, Amman 11814

เบอร์ติดต่อ :

T +962 6 590 3888 / F +962 6 590 3899

เปิดให้บริการ :

ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วันทำการที่หมายเลข ๐๗๙-๘๔๘-๕๕๕๘