หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลข +๙๖๒ ๗๙ ๘๔๘ ๕๕๕๘ หรือ +๙๖๒ ๗๙ ๙๗๕ ๓๓๓๕ และทาง Facebook @RTEamman ได้ตลอด ๒๔ ชม.

In Focus
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดหลักสูตรอบรมและการแข่งขันทำอาหารเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพสำหรับนักศึกษาไทยในจอร์แดน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ณ สถาบัน Royal Academy of Culinary Arts กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 โดยมีนายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาไทยมุสลิมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศจอร์แดนเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะการประกอบอาหารโดยได้มีโอกาสเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นจอร์แดนจากเชฟผู้เชี่ยวชาญชาวจอร์แดนและอาหารไทยชาววังจากเชฟทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย และเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพในอนาคตภายหลังการสำเร็จการศึกษาจากประเทศจอร์แดน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาไทย และเป็นการแสดงศักยภาพและพลังของนักศึกษาไทยในจอร์แดนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน สถาบัน Royal Academy of Culinary Arts และการสนับสนุนจากสมาคมมิตรภาพจอร์แดนไทย และร้าน Asia Market ด้วย ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดเทปบันทึกการประชันฝีมือการแข่งขันทำอาหารของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและรับชมผ่านเพจของสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนซึ่งจะมีการออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
https://youtu.be/g2MyPOtFsI4
زيارة مدينة تشانغ راي / تايلند - حلوة يا دنيا
زيارة قصر الملك في تايلند - حلوة يا دنيا
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
ดูทั้งหมด
สถานทีทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

ที่ตั้ง :

Building No. 8, Ahmad Ya'koub Awamleh Street, Abdoun, Amman, PO Box 144329, Amman 11814

เบอร์ติดต่อ :

T +962 6 590 3888 / F +962 6 590 3899

เปิดให้บริการ :

วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เวลา 09.30-16.30 น. ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วันทำการที่หมายเลข ๐๗๙-๘๔๘-๕๕๕๘