หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลข +๙๖๒ ๗๙ ๘๔๘ ๕๕๕๘ หรือ +๙๖๒ ๗๙ ๙๗๕ ๓๓๓๕ และทาง Facebook @RTEamman ได้ตลอด ๒๔ ชม.

In Focus
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สำเร็จลุล่วงด้วยดีกับงานสาธิตการปรุงอาหารไทยกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกรุงอัมมาน
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Cozmo จัดงาน “Essence of Thailand: Thai Food Experience” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมการสาธิตการปรุงอาหารและลิ้มรสอาหารไทยรสชาติต้นตำหรับ
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
https://youtu.be/g2MyPOtFsI4
زيارة مدينة تشانغ راي / تايلند - حلوة يا دنيا
زيارة قصر الملك في تايلند - حلوة يا دنيا
Amazing Thailand Muslim Friendly Destination
ดูทั้งหมด
สถานทีทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

ที่ตั้ง :

Building No. 8, Ahmad Ya'koub Awamleh Street, Abdoun, Amman, PO Box 144329, Amman 11814

เบอร์ติดต่อ :

T +962 6 590 3888 / F +962 6 590 3899

เปิดให้บริการ :

วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เวลา 09.30-16.30 น. ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วันทำการที่หมายเลข ๐๗๙-๘๔๘-๕๕๕๘