ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจอร์แดน ปาเลสไตน์ และอิรัก

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจอร์แดน ปาเลสไตน์ และอิรัก

4 เม.ย. 2564

104 view

Scan1

Scan2  

Scan3re   

info_entry_THA_REV2  

info_entry_ENG  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_มาตรการเข้าไทย_1_Apri_2021.pdf