ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

15 ก.ค. 2564

28 view

ประกาศวันหยุดเดือน_July_2021_TH