แนวทางสำหรับคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยช่วง COVID-19 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64

แนวทางสำหรับคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยช่วง COVID-19 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64

4 ก.ค. 2564

26 view

ขั้นตอนการเดินทางเข้าไทย_(เดือนกรกฎาคม_64)-01

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐบาลกำหนด คือ Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สามารถสืบค้นข้อมูลสถานที่กักตัว AQ ได้ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง <<Link>>