ขั้นตอนการเดินทางเข้าจอร์แดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สถานะ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2564

 

Info_Entry_to_Jordan_as_of_15_June_2021

 

ขั้นตอน/เอกสารที่ต้องใช้ก่อนเดินทาง

1. มีผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19/หรือผลตรวจเป็นลบด้วยวิธี PCR-Test ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชม. เพื่อใช้แสดงขณะ Check-in กับสายการบิน

2. ลงทะเบียนและชำระเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดนล่วงหน้า* (ค่าธรรมเนียม 28 จอร์แดนดีนาร์) ที่เว็บไซต์ gateway2jordan.gov.jo โดยขอให้พิมพ์แบบตอบรับการลงทะเบียนที่มี QR Code เพื่อใช้แสดงขณะ Check-in กับสายการบิน

    หมายเหตุ

    * ยกเว้นการตรวจ COVID-19 ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดนสำหรับ (1) เด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปี และ (2) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต

    ** ยกเว้นเฉพาะการตรวจ COVID-19 เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดนสำหรับผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบแล้วและมีใบรับรองจากประเทศ/ดินแดน ดังนี้ Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Malta, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Palestine, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States แต่ยังต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ gateway2jordan.gov.jo

    *** ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบนโยบายของสายการบินด้วย

3. กรอกแบบฟอร์มคัดกรองโรค (Health Declaration Form) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf

4. มีประกันสุขภาพ (Health Insurance) ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในจอร์แดน

 

การตรวจลงตรา (วีซ่า)

ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินเข้าประเทศจอร์แดน และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของจอร์แดนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถขอรับ Visa on Arrival ได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia (ค่าธรรมเนียม 40 จอร์แดนดีนาร์) หรือซื้อบัตร Jordan Pass ที่รวมค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเข้าจอร์แดนและค่าบัตรเข้าสถานท่องเที่ยวต่าง ๆ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jordanpass.jo/) อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุญาตให้เข้าจอร์แดนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ/กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์แดน

 

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดน

- แสดง QR Code จากเว็บไซต์ gateway2jordan.gov.jo ให้กับเจ้าหน้าที่คัดกรองที่สนามบิน หากต้องตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สนามบิน ขอให้เดินทางไปยังซุ้มตรวจหาเชื้อเพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนผ่านกระบวนการเข้าจอร์แดนต่อไป ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจที่สนามบิน

ทั้งนี้ หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 เมื่อถึงสนามบินที่จอร์แดนผู้โดยสารจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 7 วัน และจะต้องตรวจหาเชิ้ออีกครั้งในวันที่ 7 ของการกักตัว โดยผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th หรือทางเฟซบุ๊ค @RTEamman