วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 602 view

เส้นทางอพยพออกจากอิรักเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน