เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย

1 เม.ย. 2564

52 view

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยฯ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ กรุงริยาด/ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์ รวมถึงการติดตามผลและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานต่าง ๆ และแผนบูรณการการดำเนินภารกิจภายใต้ทีมประเทศไทยในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ