เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน

6 พ.ค. 2564

37 view

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครรราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับนาย Ali Al-Ayed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจอร์แดน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจอร์แดนในด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อมิติทางด้านวัฒนธรรมและการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ