สำเร็จลุล่วงด้วยดีกับงานสาธิตการปรุงอาหารไทยกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกรุงอัมมาน

สำเร็จลุล่วงด้วยดีกับงานสาธิตการปรุงอาหารไทยกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกรุงอัมมาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.พ. 2566

| 132 view
สำเร็จลุล่วงด้วยดีกับงานสาธิตการปรุงอาหารไทยกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกรุงอัมมาน
 
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Cozmo จัดงาน “Essence of Thailand: Thai Food Experience” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมการสาธิตการปรุงอาหารและลิ้มรสอาหารไทยรสชาติต้นตำหรับ
 
ในงานดังกล่าวแม่ครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรุงเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของไทย อาทิ ต้มยำกุ้ง แกงมัสมั่นเนื้อ ผัดไทยและขนมบัวลอย เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าจับจ่ายใช้สอยสินค้าอาหารไทยที่มีคุณภาพด้วย โดยตลอดสามวันมีลูกค้าแวะมาเยี่ยมชมและลิ้มรสอาหารไทยในงานไม่น้อยกว่า 200 คนต่อวัน
 
กิจกรรมความร่วมมือกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Cozmo ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเผยแพร่ความนิยมอาหารไทยให้แก่สาธารณชนในจอร์แดนด้วยเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของไทย รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจของจอร์แดน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวจอร์แดนได้มีโอกาสสัมผัส “แก่นแท้” ของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ ในสถานที่ใกล้บ้าน โดยเฉพาะด้านอาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น งานเทศกาล และมวยไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ