สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 126 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดยมีข้าราชการ คู่สมรสและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ