สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพแก่คนไทยในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน อิรัก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพแก่คนไทยในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน อิรัก

3 มิ.ย. 2564

35 view

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสิ่งของยังชีพอื่น ๆ ให้แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในเมือง Erbil เมือง Sulaymaniyah และเมือง Duhok เขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน สาธารณรัฐอิรัก ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอิรักยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันในระดับที่สูง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณนาย Bakhtiar Salim Ameen ในการจัดหาและจัดส่งกล่องยังชีพให้แก่ชาวไทยในพื้นที่ข้างต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ