สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

8 เม.ย. 2564

61 view
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ “เก็บขยะบริเวณเขื่อน King Talal” โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
อย่างไรก็ดี ขณะนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด 19 และรัฐบาลจอร์แดนมีมาตรการห้ามการรวมกลุ่มของประชาชนเกิน 20 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องดำเนินกิจกรรมตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลจอร์แดนดังกล่าว โดยมิได้เชิญชวนชุมชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในจอร์แดน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ