วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ธ.ค. 2565

| 294 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ