ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 196 view

ประกาศปิดทำการ_July_2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ