ประกาศเตือนเหตุการณ์ประท้วงในจอร์แดน

ประกาศเตือนเหตุการณ์ประท้วงในจอร์แดน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

| 82 view

Info_warning_Jordan_16_Dec_2022