สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

| 114 view
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 
นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดยมีข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ