งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย พ.ศ. 2565

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

| 73 view
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Fairmont Amman Hotel โดยเจ้าหญิง Basma bint Talal พระปิตุจฉาในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดนทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเกียรติยศในงาน นอกจากนี้ รัฐบาลจอร์แดนยังได้มอบหมายให้ Dr. Muawieh Radaideh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนรัฐบาลจอร์แดนร่วมในงาน โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ เอกชนและวิชาการ ตลอดจนชุมชนคนไทยในจอร์แดนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 500 คน
 
ในโอกาสนี้ เจ้าหญิง Basma ทรงพระกรุณามีพระราชดำรัสเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานเอกอัครราชทูตและผู้ร่วมงาน สรุปสาระสำคัญได้ว่า ทรงแสดงความยินดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ และทรงชื่นชมความสำเร็จของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน บทบาทอย่างแข็งขันของไทยในอาเซียนและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทย-จอร์แดนกว่า 50 ปีในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ทรงเชื่อมั่นว่า การกลับมามีเที่ยวบินตรงระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและไปมาหาสู่ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ทรงประทับใจต่อการขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยมุสลิม และการสาธิตแกะสลักผลไม้และปรุงอาหารไทยที่จัดแสดงในงาน ตลอดจนทรงภูมิใจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความร่วมมือด้านมนุษยธรรมกับสถาบัน Mabarrat Um Al Hussein ในการสนับสนุนเด็กกำพร้าผ่านการเข้าร่วมงาน International Diplomatic Bazaar เป็นประจำทุกปี
 
ขณะที่นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีของปวงชนชาวไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประเทศและประชาชนชาวไทย โดยพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายพันโครงการตลอดการครองราชย์ 70 ปีนับเป็นคุณูปการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงและยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย เช่น วันดินโลก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทางเลือก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจอร์แดนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจอร์แดนจะพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเมื่อไทยและจอร์แดนจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2569 และได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของเจ้าหญิง Basma ในการพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจอร์แดน โดยเฉพาะการช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กกำพร้าผู้ยากไร้
 
ในระหว่างงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนจอร์แดนเมื่อปี 2549 บู้ทประชาสัมพันธ์สายการบิน Royal Jordanian Airlines เส้นทางบินตรงกรุงเทพ-อัมมาน บู้ทประชาสัมพันธ์สมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย บู้ทประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยในจอร์แดน และการสาธิตวิธีแกะสลักผลไม้และการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อโดยแม่ครัวทำเนียบเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินพิธี นักศึกษาไทยมุสลิมในจอร์แดนได้ขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาอาหรับ และมีการสาธิตมวยไทยจากค่ายมวย Black Belt Sport Center ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้เข้าร่วมงาน
 
การเสด็จเป็นองค์ประธานเกียรติยศของเจ้าหญิง Basma bint Talal ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและจอร์แดนที่มีมาอย่างยาวนานและยังแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนคนไทยในจอร์แดนอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ