ประกาศ

การให้บริการหนังสือเดินทาง รับรองนิติกรณ์เอกสาร และให้คำปรึกษาด้านกงสุล ณ เขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน สาธารณรัฐอิรัก

19 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

15 ก.ค. 2564

แนวทางสำหรับคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยช่วง COVID-19 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64

4 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2564

31 พ.ค. 2564

การขยายระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

30 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือน พ.ค. 2564

30 เม.ย. 2564

เชิญชวนชาวไทยมาร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

8 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจอร์แดน ปาเลสไตน์ และอิรัก

4 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือน เม.ย. 2564

30 มี.ค. 2564