ประกาศ

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์

26 มี.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์

26 มี.ค. 2566

ประกาศเตือนเหตุการณ์ประท้วงในจอร์แดน

19 ธ.ค. 2565

วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

5 ต.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

11 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญชวนคนไทยในจอร์แดนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

6 ก.ค. 2565

ห้ามนำกัญชง กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศจอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์

23 มิ.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่องวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

1 มิ.ย. 2565