วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,159 view

 

ที่อยู่

อาคารที่ No. 8 ถนน Ahmad Ya'koub Awamleh เขต Abdoun กรุงอัมมาน PO Box 144329 รหัสไปรษณีย์ 11814

เวลาทำการ

วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุด 
เวลาทำการ เวลา 09.30-16.30 น.
เวลายื่นคำร้องขอรับวีซ่า เวลา 09.30-12.30 น.
เวลารับวีซ่า เวลา 11.30-12.30 น.
เวลาบริการด้านกงสุลสำหรับคนไทย เวลา 09.30.-16.30 น. โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการที่หมายเลขโทรศํพท์ ๐๗๙ ๘๔๗ ๕๕๕๘

ติดต่อ

โทรศัพท์ +962 6 590 3888
โทรสาร +962 6 590 3899
อีเมล์ [email protected]
facebook: RTEamman